Zarządzenie Nr ORo.0050.718.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.555.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury i powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej