Uchwała Nr XLII/480/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.11.2021 r.  w sprawie podatku od nieruchomości