Uchwała Nr XLII/479/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.11.2021 r. w sprawie wysokości obowiązujących w 2022 roku opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu