Druk nr 674 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary Śląskie w latach 2022 – 2026”