Zarządzenie Nr ORo.0050.704,2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.