Zarządzenie Nr ORo.0050.700.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.