Uchwała Nr XLI/459/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 28.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piekary Śląskie na lata 2022 -2025