Zarządzenie Nr ORo.0050.630.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00073612/4