Zarządzenie Nr ORo.0050.624.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do   sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.