Zarządzenie Nr ORo.0050.617.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/267/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów