Uchwała Nr XL/450/21 Rady Miasta Piekary Śląskie  z dn. 30.09.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy