Zarządzenie Nr ORo.0050.598.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  5 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.689.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji do spraw inicjatyw lokalnych