Zarządzenie Nr ORo.0050.593.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.