Uchwała Nr XL/448/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Piekary Śląskie drogi gminnej (ul.Ceramiki), odcinek od skrzyżowania z ul. Józefską do końca działek ewidencyjnych nr: 853/214 i 2621/3 (ślepe zakończenie)