Zarządzenie Nr ORo.0050.586.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.763.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z późn. zm.