Zarządzenie Nr ORo.0050.558.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.