Zarządzenie Nr ORo.0050.551.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.