Zarządzenie Nr ORo.0050.524 2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia  2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00102040/6