Uchwała Nr XXXIX/437/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 26.08.2021 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w szkole i rozmiaru tych obniżek