Uchwała Nr XXXIX/435/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 26.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/509/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich