Uchwała Nr XXXIX/433/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 26.08.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/656/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Jaskółek