Zarządzenie Nr ORo.0050.514.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Piekarach Śląskich