Zarządzenie Nr ORo.0050.475.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/656/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Jaskółek