Zarządzenie Nr ORo.0050.470.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2021 r. w układzie zadaniowym