Zarządzenie Nr ORo.0050.463.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lipca  2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.