Zarządzenie Nr ORo.0050.438.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 lipca 2021 r w sprawie ustalenia zasad postępowania w sytuacji bezumownego korzystania z nieruchomości należących do gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości Miasta Piekary Śląskie.