Zarządzenie Nr ORo.0050.421.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres jednego dnia nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich wzdłuż ulicy Bytomskiej, obejmującej strefę “C” oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej