Zarządzenie Nr ORo.0050.406.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.