Zarządzenie Nr ORo.0050.395.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2021 r.w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.