Zarządzenie Nr ORo.0050.391.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 lipca  2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.353.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Programn szczepień ochronnych przeciwko meningokokom" młodzieży rocznika 2008 oraz powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych