Zarządzenie Nr ORo.0050.390.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca  2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Piekarach Śląskich