Uchwała Nr XXXVII/421/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 24.06.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży