Uchwała Nr XXXVII/420/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 24.06.2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekary Śląskie