Zarządzenie nr ORo.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 r.