Zarządzenie  Nr ORo.0050.355.2021 Prezydenta  Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.