Zarządzenie Nr ORo.0050.349.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej