Zarządzenie Nr ORo.0050.344.2021 Prezydenta MIasta Piekary Śląskie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną na sprzedaż na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu