Zarządzenie nr ORo.0050.335.2021 Prezydenta Miasta Piekary Sląskie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Gen. Franciszka Kleeberga przeznaczoną do oddania w użyczenie na okres 3 lat.