Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) fragment wniosku został zakreślony ze względu na ochronę prywatności.