Zarządzenie Nr ORo.0050.307.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.