Zarządzenie Nr ORo.0050.304.2021 Prezydenta MIasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.81.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piekarach Śląskich