Uchwała Nr XXXVI/406/21 Rada Miasta Piekary Śląskie z dn. 27.05.2021 r. w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Zielona