Uchwała Nr XXXVI/403/21 Rada Miasta Piekary Śląskie z dn. 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy