Uchwała Nr XXXVI/401/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”