Zarządzenie Nr ORo.0050.290.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.