Zarządzenie Nr ORo.0050.281.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich