Zarządzenie Nr ORo.0050.257.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.