Uchwała Nr XXXV/390/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.04.2021 r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie