Zarządzenie Nr ORo.0050.230.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Bazaltowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej