Zarządzenie Nr ORo.0050.220.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.567.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zarządzania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich części nieruchomości zabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Jana Długosza 92 z późn. zm.